مرتضی بابکان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی بابکان

محل سکونت: البرز - هشتگرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه ریزی و کنترل تولید تهران سیمین فر 1392/1 - 1393/6
کنترل کیفیت تهران سیمین فر 1392/1 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 17.00
پیام نور 1387 - 1391
صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.70
ازاد 1392 - 1394