صبا روغنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صبا روغنی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ICT مخابرات سیار
– کارشناسی – معدل: 0.00
ابرار 1392 - 1394