حمیدرضا پورمند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا پورمند

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول شبکه شرکت رستافن 1384/12 - 1385/6
مدیر شبکه شرکت پارسل بین الملل 1385/6 - 1385/12
تکنسین راه اندازی و نگهداری ماشین آلات صنعتی خصوصی 1385/12 - 1390/4
مدیر انفورماتیک سازمان عمران زاینده رود اصفهان 1390/4 - 1391/6
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم 1391/6 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
امار ندارد
– کارشناسی – معدل: 13.05
مازندران 1377 - 1381