رحمن عباسی ولدانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رحمن عباسی ولدانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار اصفهان ماجد 1388/11 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابدای مالی
– کارشناسی – معدل: 14.00
اصفهان 1380 - 1387