موسی سواعدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: موسی سواعدی

محل سکونت: خوزستان - اهوازسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر هنرستان معین 1391/6 - 1392/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری کلیه گرایشها
– کارشناسی – معدل: 17.36
جهاددانشگاهی خوزستان 1390 - 1392