سیما الیاسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیما الیاسی

محل سکونت: همدان - همدانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دانشگاه علمی کاربردی 1391/6 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی بهداشت مخیط اب و فاضلاب
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.09
شهید بهشتی تهران 1390 - 1392
مهندسی بهداشت مخیط اابفا
– کارشناسی – معدل: 16.00
علوم پزشکی همدان 1382 - 1386