الهه توحیدیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه توحیدیان

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.97
اراک 1389 - 1393