کوروش امیدزمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کوروش امیدزمانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور-قسمت فنی شرکت الیاف ساویس اسپادانا 1393/4 - 1393/8
اپراتور شرکت قند اصفهان 1388/3 - 1388/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 13.01
بنیان 1388 - 1390
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 13.00
مهاجر 1385 - 1388