هادی اسکندری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی اسکندری

محل سکونت: تهران - تهران