مریم زارعان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم زارعان

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت صنایع لاستیکی پیمان صنعت 1391/10 - 1393/6
مسئول حسابداری شرکت دیرگدازجی 1393/6 - 1393/12
بااریاب شرکت تبلیغاتی موج 1384/12 - 1386/12
حسابدار کارگاه ساقی هنر 1387/12 - 1388/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری -
– کارشناسی – معدل: 14.00
پیام نور جرقویه علیا 1386 - 1391