محمد زبیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد زبیدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد