امین عظیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین عظیمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس پایپینگ پایندان-فاز 14 پارس جنوبی 1393/1 -
کارشناس پایپینگ صنعت و توسعه فلات قاره 1390/11 - 1392/12
کارشناس فروش شرکت سان هیدرولیک 1383/6 - 1386/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی – معدل: 14.85
امام خمینی 1383 - 1386
مهندسی انرژی سیستمهای انرژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.68
علوم و تحقیقات 1389 - 1391