معین مقتدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معین مقتدری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Access
کار با اینترنت
نرم افزار Microsoft Word

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتر فنی شرکت سدید بتن 1387/2 - 1392/3
مدیر ارشد مجموعه غذایی میامی 1313/12 - 1394/6
مدیر داخلی و فروش فست فود کامنو 1394/7 - 1395/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.40
1384 - 1389