علی رئوفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رئوفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Excel
روابط عمومی بالا
کار گروهی


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.20
شهید بهشتی 1392 - 1396