الیاس ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الیاس ابراهیمی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.86
آزاد واحد رشت 1389 - 1393