علی زنج

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی زنج

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران مکانیک خاک
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.84
گیلان 1391 - 1393