علی اکبر شیری جیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر شیری جیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ابزار دقیق شرکت مهندسی شفاب 1389/3 - 1390/11
کارشناس برق شرکت آذر سیماب 1391/3 - 1392/5
رئیس کمیته آموزش فدراسیون شنا 1392/6 - 1393/11
مربی وآنالیزر تیم ملی فدراسیون شنا 1394/2 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.33
علوم وتحقیقات 1383 - 1387
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 16.04
تهران جنوب 1375 - 1380