گلشن اکبری فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: گلشن اکبری فر

محل سکونت: اردبیل - مشگین شهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه آزاد تبریز 1388 - 1392