هادی معصوم خانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی معصوم خانی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور تولید شیشه قزوین 1385/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع فلزی مکانیک
– کاردانی – معدل: 14.00
ازاد ساوه 1380 - 1382