پریسا تیموری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریسا تیموری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد