مسعود اجودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود اجودی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.50
آزاد شهر قدس 1389 - 1391