الهام خيران

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام خيران

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح داخلی ايران وال 1389/2 -
تدریس نقاشی خصوصي 1383/4 -
مدیرداخلی گالري جرجاني 1390/12 - 1391/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقاشی نقاشی
– کاردانی – معدل: 14.95
سوره 1379 - 1381