شیرین جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیرین جعفری

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی ندارد
– کارشناسی – معدل: 0.00
سروستان 1390 - 1394