فرهاد محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرهاد محمدی

محل سکونت: کردستان - سقز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT فناوری اطلاعات
– کارشناسی – معدل: 13.59
کردستان 1387 - 1392