مهدی زنجانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی زنجانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.11
سمنان 1390 - 1394