رضا مرادیفر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا مرادیفر

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تجربی
– دیپلم – معدل: 15.00
1393 - 1394