مرتضی مهدوی شکیب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی مهدوی شکیب

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد