محمدرضا احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا احمدی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیریت فارم و فروش بلدرچین بلدرچین من 1393/1 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم دامی ژنتیک و اصلاح نژاد
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه فردوسی مشهد 1393 - 1395