رصا شیرانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رصا شیرانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر پروژه سازمان نظام مهندسی ساختمان 1386/12 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.00
شهرکرد 1376 - 1381