محمد جواد ترابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جواد ترابی

محل سکونت: تهران - تهران