تکتم لسانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: تکتم لسانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Photoshop
کار با اینترنت
نرم افزار SPSS
نرم افزار Microsoft Access
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Publisher
نرم افزار Flash
نرم افزار آلفا
نرم افزار movie maker
انجام IUI معمولی و تعیین جنسیت
انجام کارهای غربالگری جنین بر اساس چک لیست
آنالیز اسپروموگرام با دستگاه کازو و WHO
انجام کارهای بیمه
پذیرش و نسخه خوانی
کار در بخش سرولوژی
کار در بخش بیوشیمی
کار در بخش آنالیز ادرار
کار در بخش میکروب
کار در بخش انگل شناسی
کار در بخش هورمون شناسی
کار در بخش هماتولوژی
کار در بخش پاتولوژی
مقاله نویسی فارسی
پروپوزال و پایان نامه نویسی فارسی
مستند سازی و اصول کنترل کیفی
نمونه گیری به جز نمونه گیری نوزاد

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان فیروزه 1392/5 - 1393/5
پژوهشگر مرکز تحقیقات مسمومین بیمارستان لقمان حکیم 1393/8 - 1394/5
کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی میلاد 1394/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی
– کارشناسی – معدل: 17.10
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1388 - 1392