محمدرضا کوکائیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا کوکائیان

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی صوتی و تصویری- مشاور و مدرس فنی شرکت مشتریان گلدیران LG 1390/10 - 1393/12
کارمند پشتیبانی وایمکس شرکت ایرانسل 1390/3 - 1390/10
مهندس فنی سیستم های حفاظتی شرکت انرژیده 1387/12 - 1390/2
مسئول IT شرکت سیمان سپهر 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک عمومی
– کاردانی – معدل: 17.50
دانشکده فنی شهید باهنر شیراز 1382 - 1384
الکترونیک عمومی
– کارشناسی – معدل: 15.30
دانشکده فنی شهید چمران کرمان 1385 - 1387