الهام جدی بالابیگلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام جدی بالابیگلو

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
روان درمانگر اعتیاد و مشاور ترک اعتیاد ره پویان امید 1392/5 - 1393/10
مددکار ترک اعتیاد اوای سلامت 1390/2 - 1391/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 15.81
پیام نور 1385 - 1389