فرشته سبکتکین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشته سبکتکین

محل سکونت: اصفهان - زرین شهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی محض
– کارشناسی – معدل: 15.00
بوعلی سیناهمدان 1389 - 1393