حامد فرهنگ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد فرهنگ

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی و خسارت امدادخودرو ایران 1390/6 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 15.01
آزاد اسلامی 1381 - 1384