فاطمه میرزانژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه میرزانژاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند کاله 1387/3 - 1393/3
سرپرست فروش فروشگاه هایپرسان 1391/5 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 14.65
پیام نور 1386 - 1390
مدیریت کسب وکار بازاریابی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
موسسه ایدهپردازان 1391 - 1392