محمد صادق مهدوی شهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد صادق مهدوی شهری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه صنعتی دام فریمان 1391/9 - 1394/5
درمان و جراحی انواع حیوانات کلینیک دامپزشکی 1394/5 - 1395/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
دامپزشکی ندارد
– دکترا و بالاتر – معدل: 15.00
واحد کرج 1383 - 1389