منوچهر اراسته

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منوچهر اراسته

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر فنی ایران خودرو 1388/12 - 1389/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.32
کوشیار 1391 - 1393