ملیحه فراهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ملیحه فراهانی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی میکروبیولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
آزادقم 1385 - 1388
زیست شناسی جانوری
– کارشناسی – معدل: 15.50
اراک 1379 - 1383