اسماعیل حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل حیدری

محل سکونت: کردستان - سقز

جنسیت: مرد