رضا داودوندي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا داودوندي

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین سهند افزار پویا 1393/3 - 1393/12
سرپرست مسکن مهر 1390/12 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ماشین الکتریکی
– دیپلم – معدل: 15.01
1385 - 1386
الکتروتکنیک برق
– کاردانی – معدل: 15.15
تهران شرق 1387 - 1389
تکنولوژی الکترونیک برق
– کارشناسی – معدل: 14.01
دانشگاه آزاد قزوین 1391 - 1393