مهنوش پرویزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهنوش پرویزی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست IT اصفهان دُر 1391/8 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.01
مبارکه 1386 - 1389