ساناز منجيلى

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساناز منجيلى

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن