عذرا شعبان زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عذرا شعبان زاده

محل سکونت: گیلان - رودسر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان وادبیات فارسی فارسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاداسلامی واحدرشت 1394 - 1396