حميد نجف زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حميد نجف زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
صدوقدار قنادي 1391/10 - 1394/5
ارتباط با مشتریان شركت آگاه 1390/10 - 1391/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 14.04
موسسه. پارسا 1387 - 1389