رضا محبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا محبی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین برق شرکت رنگ الوان 1389/9 - 1391/12
تکمسین برق کشتی سازی خلیج فارس 1380/10 - 1381/5
مونتاژ کار تابلو برق شرکت ایران سوئیچ 1381/8 - 1382/3
برق کار ساختمان شرکت ساختمانی 1386/12 - 1389/8
برقکار شرکت ساختمانی تندیس شید آریا 1391/5 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نظری
– دیپلم – معدل: 13.25
1375 - 1379