احمد محمدزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد محمدزاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 12.24
صنایع و معادن 1387 - 1390