علیرضا کرمی نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا کرمی نیا

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز شرکت ره آورد الکترونیک 1394/2 - 1394/7
کارآموز شرکت دانش الکترونیک 1394/2 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
نجف آباد 1380 - 1386