غلامرضا صنعتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: غلامرضا صنعتی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر خرید شرکت سوتارا 1387/5 - 1388/9
مدیر خرید و فروش شرکت کوه نور 1388/9 - 1390/12
مدیر بازرگانی شرکت نور سامان 1391/1 - 1391/12
مدیر بازرگانی شرکت استیل گاز مشهد 1392/12 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 16.47
نیشابور 1383 - 1387