محد صابری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محد صابری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مونتاژکار و تکنسین صندلی برقی صندلی ارایشی مهدی طب 1389/3 - 1391/8